پایان نامه ها

مقاله رایگان b (1350)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس حوزه معاونت پژوهشی تعهدنامه اصالت رساله پایاننامه اینجانب ایمان سمالی دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته حقوق عمومی که در تاریخ …/…/93 از پایاننامه خود تحت عنوان: بررسی تطبیقی جایگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1351)

فصل سوم مقدمه30وضعیت دورکاری30دورکاری در ایران30دورکاری در خارج از ایران31مطالعات پیشین34تحقیقات داخلی34تحقیقات خارجی :36تاریخچه پذیرش دورکاری57خلاصه و نتیجه گیری :61فصل چهارم مقدمه63روش تحقیق63متغیرهای تحقیق64متغیر وابسته واسطه (میانجی)64متغیر وابسته نهایی64تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (1331)

1-6-2- نیازهای اکولوژیکی121-6-3- تناوب کشت121-6-4- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز121-6-5- آماده سازی خاک131-6-6- تاریخ و فواصل کاشت131-6-7- روش کاشت141-6-8- مراقبت و نگهداری141-6-9- برداشت محصول15فهرست مطالبعنوانصفحه1-7- تنش شوری161-7-1- مقدمه161-7-2- شوری چیست؟171-7-3- عامل ایجاد هدایت الکتریکی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (1332)

2-10 انواع سیل 252-10-1 سیل ناگهانی 252-10-2 سیل رودخانه ای252-10-3 سیل ساحلی 262-11 مشخصات سیل 262-11-1 پیش بینی سیل های رودخانه ای26فصل سوم: مواد و روشها3-1 مواد283-2 روش323-2-1 روش SPI33فصل چهارم: یافته های تحقیق4-1 موقعیت354-2 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1334)

2-6-گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی232-7-گردشگری روستایی، راهبرد توسعه‌ی روستایی302-8-پیشینه تاریخی گردشگری روستایی312-9-گردشگری روستایی در تجارب جهانی342-9-1-1-گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریکا (ایالت یوتا)352-9-1-2-گردشگری روستایی در روستای “برونته” انگلستان362-9-1-3-طرح “تارکا” در انگلستان372-9-1-4-گردشگری روستایی در اسپانیا392-9-1-5-گردشگری روستای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (1335)

1-5- تعریف وا‍ژه ها واصطلاحات فنی وتخصصی– ظرفیت برد: سایت منبع ظرفیت برد یک مفهوم کلاسیک در بوم شناسی جمعیت است، با این حال این واژه در مباحث مربوط به اثرات محیط زیستی بر جمعیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (1336)

2-2-12. تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباط 412-2-13. انگیزه و فایده‌ی ارتباط سازمانی 412-2-14. انواع ارتباطات در سازمان دارای ساختار رسمی 422-2-15. فرایندهای ارتباطات سازمانی 432-2-16. سبک‌‌های ارتباطی در سازمان 442-2-17. روابط بین سازمانی ادامه مطلب…

By 92, ago