پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (1353)

2-2-1-مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول732-2-2-مبحث دوم: احتیاط‌های روا782-2-3-مبحث سوم: احتیاط‌های ناروا802-3-بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط842-3-1-مبحث اول: ایران842-3-2-مبحث دوم: انگلیس و آمریکا852-3-3-مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (1352)

2-3-1-6- مسؤولیت کیفری اشخاص492-3-1-7- سایر جرائم522-3-1-8- تشدید مجازاتها522-4-3- استناد پذیری ادله الکترونیکی53فصل سوم:بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی 3-1- پیشگیری از جرایم الکترونیکی613-2- پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رایانه‌ای743-2-1- پیشگیری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (1344)

2-3-8-2- مدل فورنل532-3-8-3- مدل اسکمپر542-3-8-4- مدل سروکوال55 2-3-9- شاخص های رضایت مشتری562-3-9-1- شاخص ملی رضایت مشتریACSI57 2-3-9-2- مدل شاخص ملی رضایت مشتری ECSI58 2-3-9-3- معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس622-3-9-4- معرفی مدل شاخص ملی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (1345)

2-4- مسائل بهینه سازی چندهدفه402-4-1- فرمول بندی مسائل بهینه سازی چندهدفه402-4-2- الگوریتم‌های تکاملی برای بهینه سازی مسائل چندهدفه بر مبنای الگوریتم ژنتیک412-4-2-1- الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب422-4-2-2- الگوریتم NSGA-II محدود شده452-4-2-3- الگوریتم ژنتیک رتبه بندی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (1346)

گفتار چهارم : تجویز شورای امنیت………………………………………………………………………………………………………….48مبحث دوم : اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی…………………………………………………………………………….50گفتار اول :تاریخچه اقدامات مجمع عمومی برای تعریف تجاوز…………………………………………………………………….51گفتار دوم : مفاد قطعنامه شماره3314 مجمع عمومی………………………………………………………………………………..54بخش دوم :جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (1348)

2-2- رسانایی پلاسما………………………………………………………………………………………..442-3- پلاسمای نامغناطیده…………………………………………………………………………………..452-4- حرکت تک ذره………………………………………………………………………………………452-5- معادلات میدان…………………………………………………………………………………………462-6- چرخش…………………………………………………………………………………………………472-7- سوقهای مغناطیسی………………………………………………………………………………………492-8- سوقهای الکتریکی………………………………………………………………………………………512-8-1- سوق E×B……………………………………………………………………………………512-8-2- سوق قطبشی…………………………………………………………………………………………53فصل سوم: بررسی اثرات میدان مغناطیسی خارجی بر ساختار قرص های برافزایشی استاندارد……………..563-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………563-2 معادلات مغناطوهیدرودینامیک…………………………………………………………………………..583-2-1 معادلاتMHD ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1349)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس حوزه معاونت پژوهشی تعهدنامه اصالت رساله پایاننامه اینجانب ایمان سمالی دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته حقوق عمومی که در تاریخ …/…/93 از پایاننامه خود تحت عنوان: بررسی تطبیقی جایگاه ادامه مطلب…

By 92, ago